Utilități

Sumar:

  • Apa, electricitate, energie termică, gaze naturale, internet, servicii publice, telefonie, etc.
  • Clienți, Puncte consum, Avize, Contracte
  • Modelare Pachete Servicii, Contoare, Tarife, Algoritmi
  • Management echipamente masură: cumpărare, montare/demontare, sigilare, verificare, monitorizare activitate
  • Consumuri: citiri, paușal, estimări, abonamente, etc.
  • Echipamente mobile citire contoare
  • Facturare, Penalități: loturi, rute, individual
  • Încasări: numerar, card, virament, online
  • Încasări prin terți: bănci, poștă, PayPoint, PayZone, etc.
  • Disciplină contractuală, Litigii, Recuperare creanțe
  • Management Relație cu clienții – Call Center
  • Interoperabilitate client – companie: Portal online
  • Financiar, Logistică, HR&Payroll, Managementul Activelor, Managementul Proiectelor
  • Business Intelligence

Numărul foarte mare de clienți, cu puncte de consum răspândite pe arie geografică întinsă, diversitate mare de servicii furnizate și în condiții comerciale diferite, practici diverse pentru determinarea consumurilor de facturat, multitudinea posibilităților de încasare, volumul mare de date din istoric, precum și frecvența schimbărilor de structură organizatorică (procese de regionalizare) și a tarifelor reprezintă puncte de încercare pentru companiile de furnizoare de utilități.

Soluția pentru industria utilităților se adresează furnizorilor de: apă, electricitate, telefonie, internet, energie termică, salubritate, gaze etc. și asigură gestionarea dinamică a proceselor specifice, oferind control total şi acces în timp real la informaţii, pentru creşterea performanței şi eficienţei companiei. Dispune de instrumente de modelare și configurare prin care se pot implementa cele mai bune practici din domeniu. Gestionează întreg ciclul de viață al echipamentelor care se utilizează pentru măsurarea consumurilor, monitorizează operațiile care se efectuează (achiziții, montare, demontare, sigilare, etc), precum și urmărirea verificărilor metrologice.

EMSYS Utilities realizează gestiunea proceselor interne de business, începând de la client, cu emiterea automată a contractului și până la recuperarea eventualelor debite, reflectarea în tranzacții contabile și implicit în rapoarte manageriale, oferind instrumente de analiză a profitabilității și structurii costurilor. Integrat cu managementul financiar al organizației, realizează reflectarea fenomenelor pe dimensiuni de analiză pentru management: centre de profit, linii de business, obiecte de cost, etc.

Pentru automatizarea proceselor, serviciile împreună cu taxele aferente se gestionează grupate în pachete de servicii. Pachetele de servicii și tarifele acționează în perioada de valabilitate. Se utilizează servicii independente sau servicii care se determină în funcție de consumul altor servicii. În cadrul procesului de facturare, în cazul modificărilor de tarife, influența asupra serviciilor consumate se gestionează automat prin aplicație.

Serviciile consumate se măsoară cu: aparate de măsura, în sistem paușal sau abonament, în sistem estimat, pe baza consumurilor anterioare sau a unei cantități prestabilite, urmată de regularizări după o anumită perioadă de timp sau ca rezultat al unui algoritm de calcul, în funcție de anumiți parametri, ex: suprafața construită și neconstruită, coeficienți, consumul altui serviciu, servicii echivalente, în funcție de puterea instalată, etc.

Facturarea serviciilor consumate se poate realiza individual sau în loturi. Un lot realizează grupări după criterii diverse, după dispunere teritorială, ordonate pe rute, grupe de clienți și nivele de responsabilitate, organizare activitate. Sistemul asigură integritatea patrimonială a valorilor înregistrate pe fluxul de consumuri, facturare, distribuție a facturilor către client, încasare prin implementarea politicilor de management comercial al fiecărei organizații.

Implementarea soluției pentru industria utilităților asigură companiei adaptarea rapida la probleme curente și de perspectiva:

  • standardizarea, automatizarea și optimizarea proceselor operaționale și financiare,
  • eliminarea proceselor manuale și redundante, mari consumatoare de efort uman, și eliminarea erorilor sau diferențelor generate de transfer de documente și date între departamente
  • eficientizarea proceselor de facturare/încasare și limitarea pierderilor în livrarea serviciilor
  • integrarea cu alte sisteme: citiri automate contoare, externalizare servicii încasare
  • rezolvarea rapidă şi interactivă a cererilor consumatorilor, interfața ușoară între companie și client: call center, portal clienți (stare financiară, istoric consumuri, plăti online, alerte/notificări, transmitere facturi prin email, transmitere index auto-citit, etc)

Sistemul de raportare complex și performant sprijină procesul de management al companiei, măsoară performanța structurilor organizatorice, a liniilor de business, centrelor de profit, oferind informații pentru decizii corecte, oportune şi bine fundamentate în scopul eficientizării activității organizației.

Soluția noastră pentru industria utilităților rezolvă provocările complexe cu care se confruntă organizațiile din acest domeniu.