Fabricație

Sumar:

 • Managementul lanțului de distribuție (SCM)
  – Managementul cererilor și comenzilor clienților
  – Planificarea și controlul producției
  – Managementul achizițiilor
  – Livrări și servicii post-vânzare
 • Pregătirea fabricației
  – Structuri de produs (BOM) și rețete (Formulas)
  – Tehnologii de fabricație (Routing), posturi de lucru
  – Definire produse noi și unicat (ETO)
  – Configurare și asamblare la cerere (CTO, ATO)
  – Strategii de fabricație: MTO, MTS
 • Planificarea resurselor de fabricație (MRP II)
  – Programul director de producție (MPS)
  – Planificarea cerințelor materiale (MRP)
  – Planificarea cerințelor de capacitate (CRP)
 • Lansarea și urmărirea producției
  – Lansare ordine și comenzi de lucru
  – Controlul producției în flux
  – Raportarea producției
 • Controlul stocurilor
  – Stoc de siguranță (Safety Stock), Reorder Point
  – Dimensionarea loturilor: LFL, POQ, FOQ
  – Evaluarea stocurilor: FIFO, LIFO, CMP
  – Unități de măsură multiple
  – Trasabilitate produse finite <-> materii prime
  – Articole înseriate, lotizate, concentrație, densitate
  – Coduri de bare și echipamente mobile
 • Integrarea proceselor
  – Managementul financiar
  – Managementul resurselor umane
  – Managementul activelor
  – Managementul proiectelor
 • Jurnale de bord și analize de business
 • Transfer electronic documente (EDI)

Într-un mediu de afaceri complex, distribuit și în permanentă schimbare, companiile orientate spre producție trebuie să își creeze și să mențină avantajele față de concurență. În acest scop încearcă să își reducă costurile fără a renunța la integritatea și calitatea produselor. Exigențele crescute ale clienților în privința calității și a timpului de livrare, fluctuațiile semnificative și specificitatea cererii, instabilitatea costurilor și presiunea prețurilor, necesitatea unei comunicări rapide și ușoare cu partenerii, sunt provocări care necesită controlul în timp real al proceselor specifice lanțului de distribuție și accesul managerilor la jurnale de bord și analize critice de business pentru a putea adopta decizii bine fundamentate.

Varietatea mare, ciclurile de viață din ce în ce mai scurte determinate de introducerea continuă pe piață a noi produse, adaptarea constantă la noile tehnologii și procese, creșterea numărului de produse configurate pentru satisfacerea cerințelor specifice impun o gestionare a structurilor de produs și a tehnologiilor de fabricație prin versiuni și configurații de produs.

Respectarea și adaptarea la reglementările legale în permanentă schimbare constituie o alta provocare majoră. Pe lângă aceste provocări generale, companiile trebuie să răspundă cerințelor din interior: existența mai multor tipuri de producție în aceeași organizație, întreținerea utilajelor după un program în concordanță cu programul de producție, gestionarea schimbărilor de capacitate, evidența inventarului sculelor și dispozitivelor, diminuarea stocurilor fără mișcare, încadrarea în marjele de profit, în general armonizarea procesului de fabricație cu cerințele de business ale companiei.

În întâmpinarea acestor cerințe, EMSYS asigură managementul lanțului de distribuție (SCM – Supply Chain Management) și implementează standardul MRP II (Manufacturing Resource Planning) de planificare și control al producției.

Planificarea și Controlul Producției, veriga centrală a SCM, are drept scop planificarea resurselor de fabricație și monitorizarea proceselor de producție ale companiei:

 • Pregătirea fabricației: definirea structurilor de produs (BOM) și a rețetelor (Formulas), controlul versiunilor și al configurațiilor, stabilirea tehnologiilor de fabricație (Routing and operations), gestionarea datelor de planificare (dimensiune lot, cantitate minimă, cantitate maximă, ciclu de livrare, ciclu de fabricație, ciclu de aprovizionare, ciclu de inspecție).
 • Programul director de producție (MPS): ordine planificate de producție în baza cerințelor din comenzile client și previziunile de vânzare (MTO – Make to Order) sau în baza unor nivele de stoc prestabilite (MTS – Make to STOC).
 • Planificarea cerințelor materiale (MRP): ordine planificate de producție pentru componentele fabricate și cereri planificate de cumpărare pentru componentele cumpărate. Cantitățile de pe ordine sunt stabilite în funcție de politicile de dimensionare a loturilor: LFL (Lot For Lot), POQ (Period Order Quantity), FOQ (Fixed Order Quantity).
 • Planificarea cerințelor de capacitate (CRP): stabilirea capacității cerute și compararea cu capacitatea disponibilă.
 • Lansarea producției: formare comenzi de lucru din unul sau mai multe ordine planificate și confirmate de fabricație, emitere documente pentru eliberarea componentelor.
 • Controlul producției în flux (SFC – Shop Floor Control): eliberarea componentelor, urmărirea execuției și raportarea operațiilor, predarea la magazie a produselor, urmărirea și trasabilitatea loturilor de produse finite și materii prime, gestionare prin coduri de bare și terminale mobile, unități de măsura multiple.

Sunt implementate și alte strategii de fabricație: producția de unicate (ETO-Engineer To Order), produse configurate la cerere (ATO – Assembly To Order). Sunt disponibile metode de calcul al cerințelor bazate pe previziuni de consum și nivel de reumplere (ReOrder Point).

EMSYS integrează procesele operaționale ale lanțului de distribuție cu procesele de management financiar, managementul resurselor umane, managementul activelor, managementul proiectelor si asigura conducerea lor prin jurnale de bord și analize de business.

Prin EMSYS companiile pot reduce costurile operaționale și crește satisfacția clienților într-un mediu de lucru prietenos, standardizat și disponibil.