Produse

EMSYS – Investment Management

Programul de investiții este în strânsă corelație cu programul de modernizare și reînnoire a activelor în scopul continuității livrării produselor și serviciilor și cu obiectivul dezvoltării organizației și creșterii profitului. Finanțarea programului de investiții se realizează prin alocarea fondurilor disponibile identificate prin analize și instrumente de management financiar, de exemplu previziuni de cash-flow.
Planificarea investițiilor este un proces continuu și dinamic, prin etapizarea resurselor și realizărilor pentru primii cinci ani, ținând cont de valorile anterioare și previzionând global valorile ulterioare. Bugetarea colectează datele obiectivelor de investiții pe fonduri și structuri organizaționale și le integrează în sistemul bugetelor organizației:
– Investiționale
– De mentenanța
– Operaționale
O astfel de abordare permite controlul și estimarea progresului investiției, a costurilor și resurselor, diminuează riscurile, realizând un echilibru între efectul așteptat și resursele alocate pe întreg ciclul investiției, cu cât mai puține reveniri.