Produse

EMSYS – Project Management

EMSYS EPM (Enterprise Project Management) este produsul EMSYS pentru managementul top-down şi integrat al proiectelor unei organizaţii.

Abordarea EPM asigură:
– creșterea eficienței și fluidizarea proceselor implicate în planificarea globală a resurselor
– urmărirea în timp real a execuției proiectelor și a consumurilor
– acurateţea şi rapiditatea raportărilor către management
– alinierea proiectelor la planul strategic al organizației.

În condițiile economice actuale, abordarea tradițională de gestiune strict individual pe proiect sau cel mult pe categorii de proiecte este insuficientă. Pentru soluționarea problemelor de management și strategice ale organizațiilor care îşi conduc activitatea prin proiecte și portofolii de proiecte, este necesar un EPM integrat într-un sistem ERP performant.

EMSYS EPM este o aplicație unitară, ce pune în practică conceptele și principiile PMT (ProjectManagement Theory), standardele PMI (Project Management Institute), precum și practicile EPPM(Enterprise Project Portfolio Management).

Proiectele sunt privite ca parte a business-ului organizației, în cadrul aceleiași organizații pot fi declarate, executate, urmărite și finalizate proiecte de dimensiuni variate și din multiple domenii: operațional, investițional, social, cercetare și dezvoltare, campanii publicitare, perfecționare resurse umane, îmbunătățire procese, automatizare servicii, producție de tip ETO (Engineer-To-Order), dezvoltarea de noi produse.

Planificare
– Portofolii, Proiecte, WBS – număr variabil și nelimitat de task-uri și nivele
– Resurse pe task-uri: materiale, umane, utilaje, transport, servicii, subcontractări
– Articole de deviz, tehnologii standardizate
– Bugetare, finanțare
– Rețea de activități, milestone-uri, Drum critic (CPM, PERT), Gantt.

Execuţie
– Conducere proiect prin responsabili autorizaţi
– Lansări parţiale/totale task-uri, Comenzi şi ordine de lucru
– Execuţie cu resurse interne şi/sau subcontractori
– Preluare cerinţe de cumpărare în SCM, aplicare MRP II
– Planificare cerinţe capacitate (CRP)
– Managementul schimbărilor, versionare, trasabilitate modificări.

Urmărire
– Lansare operaţii şi resurse conform buget; urmărire achiziţii, consumuri, depăşiri/abateri
– Planificare/replanificare operaţii, declarare pontaje şi progres lucrări
– Analiza utilizării şi performanţei resurselor umane
P&L / portofoliu, proiect, contract, poziție contract
– Analize cantitativ-valorice buget vs. consumuri, abateri.

Beneficii:

  • Integrare uşoară în orice mediu operaţional, prin standardizare PMT, PMI, EPPM
  • Utilizarea eficientă a capacităților și resurselor
  • Optimizarea proceselor de achiziţii
  • Creşterea ratei reușitelor, profitabilităţii proiectelor și diminuarea riscurilor
  • Soluție completă, prin Integrarea în timp real cu procesele de business din EMSYS Logistică,Financiar, HR & Payroll, Managementul Activelor și Managementul Investițiilor.