Produse

EMSYS – Business Intelligence

EMSYS BI este integrat cu EMSYS ERP având conectorii dimensiunilor și măsurilor în concordanță cu modelările bazei de date EMSYS.

Pe baza configurărilor din EMSYS ERP, EMSYS BI se modelează și remodelează automat păstrând momentul istoric. Pe lângă cuburile de date EMSYS BI se pot adăuga cuburi suplimentare de către utilizatori, folosind multiple surse de date (baze de date relaționale, fișiere .xls, .xlsx, .csv, .xml, etc). Pe mulțimea cuburilor definite se pot construi cuburi virtuale prezentând informațiile într-un mod unitar.

EMSYS BI oferă un set de rapoarte standard, specifice fiecărei industrii adresate referitor la procesele operaționale, financiare, suport și manageriale implementând cele mai bune practici. Pe baza rapoartelor furnizate utilizatorul are posibilitatea de a modifica și a salva raportul într-o nouă formă într-o zonă special dedicată. Rapoartele furnizate prezintă informații de stare, comparații buget vs. actual, indicatori de performanță și evoluția lor în timp, rapoarte în care pot fi selectate excepțiile urmărite.

Transferurile de date între bazele de date de producție și data warehouse se programează de către utilizator.