viziuneOrganzațiile caută să utilizeze sisteme informatice care sa le acopere cât mai multe din procesele operaționale, suport și management, care să le permită un control riguros al proceselor și să le ajute în determinarea profitabilității oricărei structuri de management etc.

De cele mai multe ori însă organizațiile optează pentru o multitudine de aplicații pentru necesități punctuale, mai mult sau mai puțin integrate, care acoperă doar parțial procesele organizaționale. Timpul necesar integrării, costurile, mentenanța, supun organizațiile unui stres considerabil, atât uman cât și financiar, fără a garanta rezultatul dorit.

O altă problemă organizațională o constituie asigurarea infrastructurii hardware și software necesare, precum și a resurselor umane corespunzatoare, cerințe dificil de realizat în condiții optime de calitate. PRODINF Software propune o soluție care să acopere toate procesele operationale, de suport și management, instalată la clienți sau livrată ca serviciu, cu o durată minimă de implementare.

Costurile inițiale ale unui asemenea sistem informatic se reduc la zero, compania plătind o chirie lunară, eșalonarea costurilor serviciilor de implementare făcându-se într-o anumită perioadă de timp, după momentul punerii în producție a sistemului. Beneficiile principale ale unei asemenea viziuni se regăsesc în garanția reușitei proiectului și reducerea presiunii pe cash-flow-ul organizației.

Posibilitățile extinse de configurare ale sistemului accesibile utilizatorilor asigură continuitatea suportului și modelarea businesului în dinamică, permițând organizației să se adapteze din mers evoluției pieței și reducând dependența față de furnizorul soluției.

Înca din anul 2004 PRODINF Software ofera clienților săi soluții SaaS (Software as a Service) pe infrastructura proprie. Acestea pot fi instalate după dorință, pe infrastructura clientului sau într-un Cloud.