Companie

În orice organizație un singur om poartă toată responsabilitatea managementului. Depinde de el cu cine alege să lucreze.

Constantin ARSENE

General Manager, Prodinf Software

PRODINF Software, înființată în Aprilie 1990, s-a poziționat pe piață ca furnizor de soluție completă pentru managementul organizațiilor (multinaționale, holding-uri, teritoriale, întreprinderi medii și mici, organizații comerciale și bugetare). Anii de experiență în cercetare și inovare ai PRODINF Software, au făcut din EMSYS – Enterprise Management SYStem – un sistem informatic pe arhitectură web, în timp real, robust, performant și unic pentru diverse industrii: Asigurări, Construcții, Utilități, Universități, Sector Public, Producție Alimentară, Fabricație, Extracție țiței & gaze naturale, Retail, Distribuție.

Filozofia organizației este aceea de a furniza o soluție complet diferită, ca abordare, față de concurență. În acest sens sistemul integrat EMSYS – Enterprise Management SYStem – depășește nivelul aplicațiilor construite pe module distincte care implică echipe de dezvoltare pentru configurare, cu timpi mari de implementare, documentații stufoase și greu accesibile, apelând la consultanți strict specializați, necesitând memorarea de ID-uri și cunoașterea de combinații permise din liste de valori cu eforturi umane crescute pentru auditarea datelor transferate.

EMSYS – Enterprise Management SYStem – înglobează teoriile și practicile internaționale cu respectarea cerințelor legale specifice, fiind un real suport pentru managementul oraganizațiilor. Astfel, implementarea rapidă, administrarea ușoară și costurile ulterioare scăzute oferă Clientului garanția continuității afacerii și diminuarea dependenței de furnizorul de soluție.

EMSYS – Enterprise Management SYStem – facilitează modelarea și remodelarea dinamică a business-ului de către utilizatori, inducând cel mai mic TCO (Total Cost of Ownership) față de soluții cu aceeași arie de cuprindere.

Prin arhitectura unitară și integrarea nativă a proceselor operaționale, suport și de management, EMSYS – Enterprise Management SYStem – induce performanța pe întregul lanț valoric al organizației.

Din 2004 aplicația EMSYS – Enterprise Management SYStem – este vândută ca serviciu neimplicând bugete inițiale, proiectele SaaS – Software as a Service – fiind susținute de propria infrastructură hardware sau putând fi operate în sisteme Cloud.